Wie de wereld van beeldend kunstenaar en graficus peter jonckheere betreedt, wordt geconfronteerd met een complex en veelgelaagd oeuvre.

Het centrale thema is het naakte mannenlichaam. Opvallend is de trefzekere lijnvoering die de mannenlichamen suggestief, fragiel en sensueel lijkt af te tasten. De naakten leveren zich bewust over aan de steelse blik van elke al dan niet onschuldige toeschouwer.

Lees verder

The work of peter jonckheere celebrates community, compassion, liberation, love, sensuality, humanity and hope for understanding via shadow and light, lines and suggestion. It challenges one to fly straight up without encumberment, on wings of imagination.

Read more